Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Erasanthe henrici (Schltr.) P.J.Cribb, Hermans & D.L.Roberts 2007

Synonyms Aeranthes henricii Schltr. 1925; Aeranthes henricii Schltr. 1925 var isaloensis Perrier ex Hermans; Erasanthe henrici subsp. isaloensis P.J.Cribb, Hermans & D.L.Roberts 2007


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét