Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Hoàng Thảo Thái Bình( Dendrobium pulchellum )

2 nhận xét: