Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Smitinandia
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Tông (tribus)Vandeae
Phân tông (subtribus)Aeridinae
Chi (genus)Smitinandia
Holttum


  1. Smitinandia helferi
  2. Smitinandia micrantha
  3. Smitinandia selebensis
  4. 1Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét