Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Dendrobium venustum Teijsm. & Binn. 1864
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét