Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Ascocentrum ampullaceum 'Raspberry'

Ascocentrum ampullaceum "Thai Raspberry"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét