Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Ascocentrum ampullaceum var. albaAscocentrum ampullaceum var. album 'Fuch's Snow' CHM/AOS


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét