Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

C. dowiana aurea 'Pisgah' cluster.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét