Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Den. thyrsiflorum x Den. palpebrae Lindl.


Den. thyrsiflorum  x Den. palpebrae Lindl.

Den. thyrsiflorum  x Den. palpebrae Lindl.

Den. thyrsiflorum  x Den. palpebrae Lindl.

Den. thyrsiflorum  x Den. palpebrae Lindl.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét