Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Dendrobium Dawn Maree

Dendrobium Dawn Maree (Dendrobium formosum X Dendrobium cruentum)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét