Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Dendrobium ejirii T.Yukawa 1997

TribeDendrobieae
SubtribeDendrobiinae
Scientific nameDendrobium ejirii T. Yukawa
Synonymsnone
DistributionChina, Vietnam, Thailand
ReferenceDendrobium ejirii T.Yukawa 1997
Dendrobium ejirii (Orchidaceae) : A New Species from Vietnam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét