Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Hoàng thảo bạch hỏa hoàng – Dendrobium bellatulum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét