Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Hoàng thảo hoàng lạp - Dendrobium chrysotoxum
[2010+lampang-mar+159.jpg]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét