Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Laelia purpurata var. semi-alba
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét