Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Paphiopedilum

Paph Pinocchio x delenatii orchid

Paphiopedilum delenatii x Paphiopedilum hangianum

(Paphiopedilum delenatii × Paphiopedilum conco-bellatulum)Paphiopedilum delenatii x Paph. Doctor Jack


Paphiopedilum Lynleigh Koopowitz (delenatii x malipoense) (fedorchids)

(Paphiopedilum delenatii × Paphiopedilum concolor)

Paphiopedilum henryanum

Paphiopedilum liemianum

Paphiopedilum Japan

Paphiopedilum barbigerum

Paphiopedilum barbatum

Paphiopedilum lawrenceanum var. hyeanum 

Paphiopedilum fairrieanumPaphiopedilum harrisianum

Paphiopedilum henryanum Braem 1987

Paphiopedilum Cultivar P.rothschildianum x P. wardii 

Paphiopedilum hirsutissimum

Paphiopedilum fairrieanum album x Wallcrest 'Charm'-paph.-wallcrest-charm-

Paphiopedilum bellatulum

Paphiopedilum Satin Stone

paphiopedilum_purpuratum_popup

Paphiopedilum Hsinying Dragon

Paphiopedilum hangianum

Paphiopedilum_Bel_Royal

Paphiopedilum Lady Slipper 


Paphiopedilum Insigne

Paphiopedilum niveum

Paphiopedilum Rosy Dawn

Paphiopedilum Deception II (Paphiopedilum delenatii 'Angel' x Paphiopedilum niveum 'Snow Ball' HCC/AOS)
Name:  1.jpg
Views: 1210
Size:  254.3 KB
paph-niveumPaphiopedilum malipoense x fairrieanum

paphiopedilum malipoense

Paphiopedilum Leucochilum

Paphiopedilum micranthum

Paphiopedilum_Maudie_'Vinicolor'Paphiopedilum Alix de Valec

Paphiopedilum concolorPaphiopedilum armeniacum

Paphiopedilum Sukhakulii X Argus

Paphiopedilum Hsinying Ruby Fair

Paphiopedilum hermannii

Paphiopedilum godefroyae

Paphiopedilum delenatiiPaphiopedilum bellatulumPaphiopedilum Gina ShortPaphiopedilum Avalon Pearl

Paphiopedilum_Magic_Lantern_micranthum_x_delenatii

Paphiopedilum venustum

Paphiopedilum venustum


Paphiopedilum Villosum

Paphiopedilum niveumShowy Lady's Slipper (Cypripedium reginae)
Paph. emersonii.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét