Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

122 mm haubica wz. 1938 (M-30)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Zagan_122_mm_haubica_wz_1938_a.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Zagan_122_mm_haubica_wz_1938.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/M30_howitzer_nn_1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/MAZUR_D-350_(2).JPGKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét