Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

МТ-13 обр.1943г


http://army.lv/large-photos/mt-13.32471.jpg

http://army.lv/large-photos/mt-13.32470.jpg

http://army.lv/large-photos/mt-13.32462.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét