Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

152 mm haubica wz. 1909


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/155mm_m1917_Schneider_Hameenlinna_1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/152mm_m09-30_fortress_howitzer_schneider_01.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/152mm_m09-30_fortress_howitzer_schneider_01.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét