Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Т-34


http://waralbum.ru/wp-content/uploads/2010/06/20100620-t34.jpg

http://topwar.ru/uploads/posts/2011-04/1304174853_1295546699_t-34-85.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/T-34-76_RB8.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Char_T-34.jpg

http://dp60.narod.ru/image/Chita_ODORA/IMG_2032_t34.jpg

http://otvaga2004.ru/wp-content/gallery/f-t-34-kolx-zinnatullin/otvaga2004_iz-t_01.jpg

http://apikabu.ru/img_n/2012-01_6/oyb.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét