Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Armata samobiezna 2S7 Pion


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Armata_samobiezna_2S7_Pion.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/2S7_Pion_SPG_at_Lubuskie_Military_Museum,_Drzon%C3%B3w,_Poland.jpg/1280px-2S7_Pion_SPG_at_Lubuskie_Military_Museum,_Drzon%C3%B3w,_Poland.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/2S7_Pion.jpg

http://histmag.org/grafika/articles8/poznan/09.JPG

https://przemoch.files.wordpress.com/2013/07/podrzecze-2013-28.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét