Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

H'MôngTrang phục người Mông Hoa.Nhưng theo tục lệ của người Mông, khi người còn sống mà mất đi phần thân thể, thì phần thân thể bị mất ấy phải được treo trên gác bếp.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét