Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

KW-2


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/%D0%9A%D0%B2-2_3.jpg

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/75/Kv-2_in_the_Moscow_museum_of_armed_forces.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét