Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Người Brâu

Trong lễ trỉa lúa cũng như các lễ hội khác, thủ tục cúng chiêng tha và mời tha ăn là quan trọng nhất vì người Brâu cho rằng chiêng tha không chỉ ...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét