Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Người Cơ Tu



Phụ nữ Cơ Tu với chuỗi trang sức bằng mã não





Nhà Gươl của người Cơ Tu Tây Giang

Trang phục ngày hội của người Cơ-tu

Già làng Zuông Nônh chuẩn bị thịt chuột gác bếp để đãi khách trong ngày Tết

























































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét