Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Người Dao

Người Dao (các tên gọi khác: Mán, Đông, Trại, Dìu Miền, Kim Miền, Lù Gang, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cốc Ngáng, Cốc Mùn, Sơn Đầu v.v) 

Hai phụ nữ Mán (phải) và một phụ nữ H'Mông (trái) tại một phiên chợ ở Nguyên Bình, Cao Bằng.

Phụ nữ người Mán ở Hòa Bình.

Lợn Mán (Lợn Mường) là giống bản xứ luôn dũi đất ( có nơi còn gọi là lợn dũi đất ), chỉ đạt tối đa khoảng 35 kg/con trở về, được nuôi thả rông ...Chợ Lợn con ở Mèo Vạc

Chợ chó con ở Mèo VạcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét