Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

người Phù LáKhi đeo xong tơ hồng của gia đình thì đến lượt các anh, chị, cô, bác, dì. Đến lượt ai thì người đó đọc lời chúc phúc rồi lấy tơ hồng vòng ...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét