Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Samobieżna armatohaubica wz. 1977 Dana


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Le%C5%A1any,_Vojensk%C3%A9_muzeum,_bojov%C3%A1_technika_IV.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/1_Mazurska_Brygada_Artylerii_03.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Wz._1977_Dana.JPG

http://i.ytimg.com/vi/wLdsxyD5oMk/maxresdefault.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/131121-A-KH850-004_(11045794563).jpg

http://digart.img.digart.pl/data/img/vol3/4/73/download/1054937.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Czech_Army_152mm_howitzer_(10958577354).jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét