Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

TOS

TOS-1A
http://static.laodong.com.vn/Uploaded/phamthuhien/2014_10_17/tos%20(12)_FAZK.jpg

http://www.military-today.com/artillery/tos1_l8.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Russian_TOS-1_MRL.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/TZM-T_of_the_TOS-1A_system_(4).jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét