Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

FREMM


FREMM là thế hệ khinh hạm đa năng hiện đại hàng đầu châu Âu với khả năng tàng hình rất cao có thể thực hiện mọi nhiệm vụ cùng lúc.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Nave_Bergamini.jpg

http://www.infosdefense.com/wp-content/uploads/2012/07/manoeuvre_FREMM_Aquitaine_28_avril_2011003-.jpg
FREMM_Mohammed_VI_-_Lorient
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/FREMM_Mohammed_VI_-_Lorient_2013-05.JPG
Nave Bergamini
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Nave_Bergamini_3.JPG
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét