Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

HMS Westminster


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/HMS_Westminster_Enroute_to_Libya_to_Aid_in_the_Humanitarian_Effort_MOD_45152530.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/HMS_Westminster_F237.jpg

http://kelvindavies.co.uk/kelvin/data/media/17/HMS_Westminster2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/HMS_Westminster_Visits_London_MOD_45152386.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/HMS_Westminster_F237_(1).jpg
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét