Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Khinh hạm lớp Gepard-Dagestan của Nga


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Caspian_Frigate_Dagestan.jpg
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét