Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Sea Fighter (FSF-1)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Rentz_and_FSF-1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Sea_Fighter_FSF-1.jpg

https://vadebarcos.files.wordpress.com/2014/09/uss-sea-fighter.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét