Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Submarine

Ohio-class Boomer Submarine

Astute Class Submarine
kursk-submarine


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét