Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Aa (chi lan)

Aa Rchb.f. 1854, là một chi lan trong họ Orchidaceae.

Các loài


 1. Aa achalensis Schltr. 1920 (Argentina)
 2. Aa argyrolepis Rchb.f. 1854 (Colombia to Ecuador)
 3. Aa calceata (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Peru đến Bolivia)
 4. Aa colombiana Schltr. 1920 (Colombia to Ecuador)
 5. Aa denticulata Schltr. 1920 (Colombia to Ecuador)
 6. Aa erosa (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Peru)
 7. Aa fiebrigii (Schltr.) Schltr. 1912 (Bolivia)
 8. Aa gymnandra (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Bolivia)
 9. Aa hartwegii Garay 1978 (Ecuador; Colombia; Venezuela)
 10. Aa hieronymi (Cogn.) Schltr. 1912 (Argentina)
 11. Aa inaequalis (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Peru đến Bolivia)
 12. Aa leucantha (Rchb.f.) Schltr. 1920 (Colombia to Ecuador)
 13. Aa lorentzii Schltr. 1920 (Argentina)
 14. Aa macra Schltr. 1921 (Ecuador)
 15. Aa maderoi Schltr. 1920 (Venezuela; Colombia; Ecuador)
 16. Aa mandonii (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Peru đến Bolivia)
 17. Aa matthewsii (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Peru)
 18. Aa microtidis Schltr. 1922 (Bolivia)
 19. Aa nervosa (Kraenzl.) Schltr. 1912 (Chile)
 20. Aa paleacea (Kunth) Rchb.f. 1854 (Costa Rica đến Bolivia)
 21. Aa riobambae Schltr. 1921 (Ecuador)
 22. Aa rosei Ames 1922 (Peru)
 23. Aa schickendanzii Schltr. 1920 (Argentina)
 24. Aa sphaeroglossa Schltr. 1922 (Bolivia)
 25. Aa trilobulata Schltr. 1922 (Bolivia)
 26. Aa weddeliana (Rchb.f.) Schltr. 1912 (Peru to NW Argentina)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét