Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Dendrobium Nobile Hybrid


Dendrkeiki

Den. Pocket LoverDendrobium nobile Hybrid NoID "Diven No1"

Yamamoto Dendrobium nobile hybridDendrobium Sea Mary ‘Snow King’Dendrobiums Spring Dream Apollo

Dendrobium Selena Marie x Ise.  

Dendrobium Rainbow Dance

Dendr.Fantasia

Dendrobium nobile hybrid (Yamamoto)den-upin-king-serenade

dendrobium-nobile x friedericksianumDendrobium nobile hybrid NOID
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét