Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Dendrobium papilio Loher 1897













Dendrobium papilio 'Rosminah' AM/AOS























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét