Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Eria


Eria là một chi thuộc Họ Lan với hơn 500 loài phân bố ở các xứ nhiệt đới châu ÁMalaysiaÚcPolynesia và các đảo Thái Bình Dương.
 1. Eria acervata
 2. Eria acuminata
 3. Eria acutifolia
 4. Eria affinis
 5. Eria alba
 6. Eria albescens
 7. Eria albidotomentosa
 8. Eria albiflora
 9. Eria albolutea
 10. Eria aliciae
 11. Eria amica
 12. Eria amplectens
 13. Eria ancorifera
 14. Eria andamanica
 15. Eria angustifolia
 16. Eria annapurnensis
 17. Eria anomala
 18. Eria apertiflora
 19. Eria aporoides
 20. Eria appendiculata
 21. Eria arunachalensis
 22. Eria atrorubens
 23. Eria atrovinosa
 24. Eria aurantia
 25. Eria aurantiaca
 26. Eria baeuerleniana
 27. Eria bambusifolia
 28. Eria bancana
 29. Eria baniae
 30. Eria barbifrons
 31. Eria bengkulensis
 32. Eria berringtoniana
 33. Eria bhutanica
 34. Eria bicolor
 35. Eria bicristata
 36. Eria bidupensis
 37. Eria bifalcis
 38. Eria biflora
 39. Eria bigibba
 40. Eria biglandulosa
 41. Eria bilobulata
 42. Eria binabayensis
 43. eria bipunctata
 44. Eria bogoriensis
 45. eria braccata
 46. Eria brachystachya
 47. Eria bractescens
 48. Eria brevicaulis
 49. Eria brookesii
 50. Eria brownei
 51. Eria bulbophylloides
 52. Eria calcarea
 53. Eria caricifolia
 54. Eria carinata
 55. Eria carnea
 56. Eria carnicolor
 57. Eria carnosissima
 58. Eria carnosula
 59. Eria carolettae
 60. Eria carunculosa
 61. Eria celebica
 62. Eria cepifolia
 63. Eria chlorantha
 64. Eria chrysocardia
 65. Eria clausa
 66. Eria clavata
 67. Eria clavicaulis
 68. Eria clavimentalis
 69. Eria cochinchinensis
 70. Eria coffeicolor
 71. Eria compacta
 72. Eria compressa
 73. Eria compressoclavata
 74. Eria concolor
 75. Eria conferta
 76. Eria conica
 77. Eria connata
 78. Eria consanguinea
 79. Eria convallariopsis
 80. Eria cootesii
 81. Eria copelandii
 82. Eria cordifera
 83. Eria corneri
 84. Eria coronaria
 85. Eria crassicaulis
 86. Eria crassipes
 87. Eria cristata
 88. Eria crucigera
 89. Eria curranii
 90. Eria curtisii
 91. Eria cycloglossa
 92. Eria cylindrostachya
 93. Eria cymbiformis
 94. Eria dagamensis
 95. Eria dasypus
 96. Eria dasystachys
 97. Eria dayana
 98. Eria decipiens
 99. Eria decurrentipetala
 100. Eria deliana
 101. Eria densa
 102. Eria dentrecasteauxii
 103. Eria diluta
 104. Eria diversicolor
 105. Eria djaratensis
 106. Eria discolor
 107. Eria donnaiensis
 108. Eria dulitensis
 109. Eria dura
 110. Eria earine
 111. Eria elata
 112. Eria elisheae
 113. Eria erecta
 114. Eria eriopsidobulbon
 115. Eria erosula
 116. Eria erythrosticta
 117. Eria eurostachys
 118. Eria euryloba
 119. Eria exappendiculata
 120. Eria exilis
 121. Eria farinosa
 122. Eria fastigiatifolia
 123. Eria feddeana
 124. Eria ferruginea
 125. Eria fimbriloba
 126. Eria fitzalanii
 127. Eria flavescens
 128. Eria floribunda
 129. Eria foetida
 130. Eria gagnepainii
 131. Eria geboana
 132. Eria genuflexa
 133. Eria gibbsiae
 134. Eria gigantea
 135. Eria glandulifera
 136. Eria globifera
 137. Eria globulifera
 138. Eria gobiensis
 139. Eria gracilicaulis
 140. Eria graminea
 141. Eria grandis
 142. Eria halconensis
 143. Eria hallieri
 144. Eria hosei
 145. Eria hutchinsoniana
 146. Eria-hyacinthoides
 147. Eria ignea
 148. Eria imbricata
 149. Eria imitans
 150. Eria imperatifolia
 151. Eria iridifolia
 152. Eria japonica
 153. Eria jarensis
 154. Eria javanica
 155. Eria jenseniana
 156. Eria junghuhnii
 157. Eria kalelotong
 158. Eria kamlangensis
 159. Eria kandariana
 160. Eria kaniensis
 161. Eria karikouyensis
 162. Eria kawengica
 163. Eria kenejiana
 164. Eria kingii
 165. Eria lacei
 166. Eria lactea
 167. Eria lactiflora
 168. Eria lamellata
 169. eria lamorganensis
 170. Eria lancifolia
 171. Eria lancilabris
 172. Eria laniceps
 173. Eria lanigera
 174. Eria lanuginosa
 175. eria lasiopetal
 176. Eria lasiopetala
 177. Eria lasiorhiza
 178. Eria latibracteata
 179. Eria latilabellis
 180. Eria latiuscula
 181. Eria leavittii
 182. Eria ledermannii
 183. Eria leucantha
 184. Eria lindleyi
 185. Eria linearifolia
 186. Eria lineata
 187. Eria lineoligera
 188. Eria loheriana
 189. Eria lohitensis
 190. Eria longicruris
 191. Eria longilabris
 192. Eria longipes
 193. Eria longirepens
 194. Eria longissima
 195. Eria longlingensis
 196. Eria lyonii
 197. Eria macera
 198. Eria macrophylla
 199. Eria magnicallosa
 200. Eria maingayi
 201. Eria major
 202. Eria maquilingensis
 203. Eria marginata
 204. Eria mearnsii
 205. Eria megalopha
 206. Eria meghasaniensis
 207. Eria melaleuca
 208. Eria mentaweiensis
 209. Eria merapiensis
 210. Eria merrittii
 211. Eria micholitziana
 212. Eria micholitzii
 213. Eria microchila
 214. Eria microglossa
 215. Eria minahassae
 216. Eria montana
 217. Eria mooreana
 218. Eria moultonii
 219. Eria mucronata
 220. Eria multiflora
 221. Eria murkelensis
 222. Eria muscicola 
 223. Eria myristiciformis
 224. Eria mysorensis
 225. Eria neglecta
 226. Eria nepalensis
 227. Eria nutans
 228. Eria obesa
 229. Eria obliterata
 230. Eria obscura
 231. Eria obvia
 232. Eria occidentalis
 233. Eria ochracea
 234. Eria odontoglossa
 235. Eria odorifera
 236. Eria oligotricha
 237. Eria ornata 
 238. Eria opeatoloba
 239. Eria oreogena
 240. Eria ornata
 241. Eria ovata
 242. Eria ovilis
 243. Eria pachycephala
 244. Eria pachyphylla
 245. Eria pachystachya
 246. Eria palmifolia
 247. Eria pandurata
 248. Eria paniculata
 249. Eria pannea
 250. eria_panneapo
 251. Eria parviflora
 252. Eria pauciflora
 253. Eria peraffinis
 254. Eria perpusilla
 255. Eria perspicabilis
 256. Eria petiolata
 257. Eria philippinensis
 258. Eria pilifera
 259. Eria pinguis
 260. Eria piruensis
 261. Eria pokharensis
 262. Eria polystachya
 263. Eria polyura
 264. Eria porphyroglossa
 265. Eria porteri
 266. Eria profusa
 267. Eria propinqua
 268. Eria pseudoclavicaulis
 269. Eria pseudocymbiformis
 270. Eria pseudoleiophylla
 271. Eria pseudostellata
 272. Eria puberula
 273. Eria puguahaanensis
 274. Eria pulla
 275. Eria pulverulenta
 276. Eria pumila
 277. Eria punctata
 278. Eria quadricolor
 279. Eria queenslandica
 280. Eria quinquangularis
 281. Eria quinquelamellosa
 282. Eria ramosa
 283. Eria ramosii
 284. Eria ramuana
 285. Eria ramulosa
 286. Eria recurvata
 287. Eria reptans
 288. Eria rhizophoreti
 289. Eria rhodoleuca
 290. Eria rhodoptera
 291. Eria rhomboidalis
 292. Eria rhyncostyloides
 293. Eria ridleyi
 294. Eria rimannii
 295. Eria ringens
 296. Eria robusta
 297. Eria rolfei
 298. Eria rosea
 299. Eria rostriflora
 300. Eria rubifera
 301. Eria sabasaroe
 302. Eria saccifera
 303. Eria sarcophylla
 304. Eria sarrasinorum
 305. Eria scabrilinguis
 306. Eria senilis
 307. Eria sessilifolia
 308. Eria shanensis
 309. Eria sharmae
 310. Eria siamensis
 311. Eria sicaria
 312. Eria simondii
 313. Eria simplex
 314. Eria singulifolia
 315. eria sinica
 316. Eria sopoetanica
 317. Eria sordida
 318. Eria spicata
 319. Eria spirodela
 320. Eria-stellata
 321. Eria stenobulba
 322. Eria straminea
 323.  Eria stricta
 324. Eria suaveolens
 325. Eria subclausa
 326. Eria sumatrensis
 327. Eria sumbawensis
 328. Eria summerhayesiana
 329. Eria sundaica
 330. Eria sutepensis
 331. Eria szetschuanica
 332. Eria taylorii
 333. Eria tennicaulis
 334. Eria tenuicaulis
 335. Eria tenuiflora
 336. Eria thao
 337. Eria thwaitesii
 338. Eria tiagii
 339. Eria tomentosa
 340. Eria tomentosiflora Hayata
 341. Eria tomohonensis
 342. Eria torricellensis
 343. Eria toxopei
 344. Eria trichotaenia
 345. Eria tricolor
 346. Eria tridens
 347. Eria triloba
 348. Eria trilophota
 349. Eria truncata
 350. Eria truncicola
 351. Eria umbonata
 352. Eria unifolia
 353. Eria vagans
 354. Eria vaginifera
 355. Eria valida
 356. Eria ventricosa
 357. Eria verruculosa
 358. Eria versicolor
 359. Eria virginalis
 360. Eria viridibracteata
 361. Eria vittata
 362. Eria vulcanica
 363. Eria wariana
 364. Eria wildgrubeana
 365. Eria wildiana
 366. Eria woodiana
 367. Eria xanthocheila
 368. Eria yanshanensis
 369. Eria yunnanensis


Several former Eria species have been recategorized in other genera:[6][7]
 1. Eria acervata, now known as Pinalia acervata
 2. Eria amica, now known as Pinalia amica
 3. Eria anceps, now known as Mycaranthes anceps
 4. Eria bipunctata, now known as Pinalia bipunctata
 5. Eria candoonensis, now known as Mycaranthes candoonensis
 6. Eria clemensiae, now known as Mycaranthes clemensiae
 7. Eria cymbidifolia, now known as Ascidieria cymbidifolia
 8. Eria cyrtosepala, now known as Callostylis cyrtosepala
 9. Eria davaensis, now known as Mycaranthes davaensis
 10. Eria discolor, now included in Callostylis rigida
 11. Eria excavata, now known as Pinalia excavata
 12. Eria gigantea, now known as Mycaranthes gigantea
 13. Eria globifera, now known as Campanulorchis globifera
 14. Eria graminifolia, now known as Pinalia graminifolia
 15. Eria lamellata, now known as Mycaranthes lamellata
 16. Eria leiophylla, now known as Campanulorchis leiophylla
 17. Eria longibracteata, now known as Mycaranthes longibracteata
 18. Eria longifolia, now known as Ascidieria longifolia
 19. Eria mindanaensis, now known as Mycaranthes mindanaensis
 20. Eria monophylla, now included in Bryobium pudicum
 21. Eria palawanensis, now known as Ascidieria palawanensis
 22. Eria pellipes, now known as Campanulorchis pellipes
 23. Eria pholidotoides, is now included in Callostylis rigida
 24. Eria pulchella, now known as Callostylis pulchella
 25. Eria stricta, now known as Pinalia stricta
 26. Eria xanthocheila
 27. Eria vanoverberghii, now known as Mycaranthes vanoverberghii
 28. Eria zamboangensis, now known as Ascidieria zamboangensis

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét