Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

ỚTCapsicum_baccatum

Capsicum baccatum

Capsicum annuum cerasiformeKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét