Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Thảo Trang và Phan Thanh Bình
Vợ chồng Phan Thanh Bình được Việt Trinh mời đóng phim 1

Vợ chồng Phan Thanh Bình được Việt Trinh mời đóng phim 2

Vợ chồng Phan Thanh Bình được Việt Trinh mời đóng phim 3

Vợ Phan Thanh Bình: 'Nhiều người tán tỉnh bảo tôi bỏ chồng'

Vợ Phan Thanh Bình: 'Nhiều người tán tỉnh bảo tôi bỏ chồng'

Thảo Trang: “Tôi có gương mặt hoa hậu” - 4


Thảo Trang: “Tôi có gương mặt hoa hậu” - 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét