Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Diplomeris


  1. Diplomeris hirsuta (Lindl.) Lindl. - India, Nepal, Bhutan, Assam, China
  2. Diplomeris josephi A.N.Rao & Swamin. - Arunachal Pradesh
  3. Diplomeris pulchella D.Don - India, Nepal, Bhutan, Assam, Myanmar, Thailand, Vietnam, Tibet, Guizhou, Sichuan, Yunnan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét