Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

MISS UNIVERSE VIETNAM


NGUYỄN THỊ MY LÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ LỆ NAM EM

NGUYỄN THỊ BẢO NHƯ

NGUYỄN THỊ HỒNG Y

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

VÕ THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Phạm Hương

 Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Lê Sim

Nguyễn Thùy Linh
Đặng Thị Lệ Hằng

Lê Thị Tươi

Võ Thị Minh Thư

H'Ăng Niê

Trần Thị Thùy Trâm

Nguyễn Thị Mai Phương


Nguyễn Trần Khánh Vân

Phạm Thị Ngọc Quý

Lê Thị Sang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét