Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Nhất điểm hoàng - Dendrobium cariniferum


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét