Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Dendrobium Bella James

Dendrobium  Bella James (Den. infundibulum x Den. bellatulum)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét