Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Dendrobium bigibbum Lindley 1852

Dendrobium bigibbum (var. compactum)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét