Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Dendrobium Black Spider

Dendrobium gouldii X Dendrobium Halawa Beauty

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét