Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Dendrobium Blue Twinkle


Dendrobium Blue Twinkle (Dendrobium Betty Goto x Dendrobium canaliculatum)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét