Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Dendrobium Jean Chretien

Dendrobium Jean Chretien (Dendrobium Mak See X Dendrobium Anching Lubag)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét