Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

dendrobium tangerinumDendrobium tangerinum X Dendrobium slyvanumhttp://trollsflora.blogspot.com/search/label/EpidendrumKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét