Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Hoa Lan Tia Chớp (Splash)

Chớp 4N 
Urawan No1


Chớp cánh chuồn tím chớp nghịch
Chớp cánh chuồn tím chớp thuận

chớp alba đài loan
chớp alba đài loan (cây độc nhất có chớp ngược và thuận)
sonia chớpchớp cánh chuồn (dòng đỉnh nhất)
hoa lan tia chớp ( cánh chuồn )


chớp chan chao

chớp king 3
chớp lá tre
Thỏ chớp xoắn ( thỏ ngố )

chớp nắng vàng đỏ
thỏ chớpDendro Flash Trắng Sữa

Dendro Flash Trắng SữaTia Chớp (Flash) : Rất hiếm

Tia Chớp (Flash) : Rất hiếm

lan quý hiếm: dendro nắng tia chớp
dendro Enobi Purple (flash)
dendro Enobi Purple (flash)
dendro Enobi Purple (flash)


chớp vàng đỏ thơm

chớp vàng đỏ vip
chớp tròn lớn lai hồ điệp

chớp tròn hồng đậm
dendro chớp cánh tròn dendro chớp cánh tròn

dendro chớp cánh tròn
dendro chớp (flash) cánh tròn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét