Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Hoàng thảo Đại bạch hạc - Dendrobium christyanum Rchb. f. 1882

Dendrobium christyanum (D. margaritaceum)

alba form

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét