Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới

Bộ ảnh được thực hiện bởi:
Nhiếp ảnh gia: Vic Nguyễn
Model: Ca sĩ Bùi Bích Phương 
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới
Bích Phương đẹp ngỡ ngàng trong bộ ảnh mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét